Tjenester vi tilbyr

VA Eksperten består av VA entreprenører som dekker et bredt fagområde, fordelt i hele landet.

Opprettelse -/ rehabilitering av:

Trykk Rør

Grunnavløp og stikkledninger

Overvannshåndtering

Fordrøyningsanlegg

Drenering

Avløpskummer

Sandfangekummer

Pumpekummer

Sjøledninger

Kabelrør 

Minirenseanlegg/ Lukkede avløpssystemer

VA Eksperten forsidebilde.PNG